Hình thức giao hàng

HÌNH THỨC GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng dự kiến của Vento tới các Tỉnh/Thành phố cả nước

Khu vực Hồ Chí Minh 1-2 ngày.
Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Nam/ miền Tây 2-3 ngày.
Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-4 ngày.
Vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-5 ngày.


Khu vực Đà Nẵng 1-2 ngày.
Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Trung 2-3 ngày.
Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Trung 3-4 ngày.
Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Trung 3-5 ngày.


Khu vực Hà Nội 1-2 ngày.
Khu vực thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Bắc 2-3 ngày.
Khu vực thi xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Bắc 03 ngày.
Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Bắc 03 ngày.
Lưu ý:

Thời gian giao hàng trên được tính kể từ ngày đơn vị vận chuyển bắt đầu phát hàng đi

Trong thời gian đơn hàng được phát đi, quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng, nếu trái tuyến đường đang vận chuyển trước đó sẽ phải thanh toán thêm phí vận chuyển phát sinh.

Hỗ trợ

Liên hệ với hotline Vento 097.167.9655 để được giải đáp toàn bộ các thắc mắc.