Giày Sandal Nữ

Grid List

Hiển thị 1–16 của 18 kết quả

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Be Chàm Cam

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Be Chàm Cam
355.000

355.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Be Chàm Cam

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Be Chàm Cam
355.000

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Be Chàm Cam được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

355.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Đen Be Xanh

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Đen Be Xanh
355.000

355.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Đen Be Xanh

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Đen Be Xanh
355.000

Giày Sandal Nữ Vento AVATAR Đen Be Xanh được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

355.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Đen Trắng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Đen Trắng
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Đen Trắng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Đen Trắng
365.000

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Đen Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng
365.000

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON Màu Hồng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON Màu Hồng
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CANNON Màu Hồng

Giày Sandal Nữ Vento CANNON Màu Hồng
365.000

Giày Sandal Nữ Vento CANNON 2.0 Nâu Hồng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CAPELLA Đen Trắng

Giày Sandal Nữ Vento CAPELLA Đen Trắng
325.000

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento CAPELLA Đen Trắng

Giày Sandal Nữ Vento CAPELLA Đen Trắng
325.000

Giày Sandal Nữ VENTO CAPELLA Đen Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ VENTO CAPELLA Nâu Be

Giày Sandal Nữ VENTO CAPELLA Nâu Be
325.000

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ VENTO CAPELLA Nâu Be

Giày Sandal Nữ VENTO CAPELLA Nâu Be
325.000

Giày Sandal Nữ Vento CAPELLA Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento HERA Đen Đen

Giày Sandal Nữ Vento HERA Đen Đen
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento HERA Đen Đen

Giày Sandal Nữ Vento HERA Đen Đen
365.000

Giày Sandal Nữ Vento HERA Đen Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento HERA Xanh Nhạt

Giày Sandal Nữ Vento HERA Xanh Nhạt
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento HERA Xanh Nhạt

Giày Sandal Nữ Vento HERA Xanh Nhạt
365.000

Giày Sandal Nữ Vento HERA Xanh Nhạt được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento LULA Đen Ghi

Giày Sandal Nữ Vento LULA Đen Ghi
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento LULA Đen Ghi

Giày Sandal Nữ Vento LULA Đen Ghi
365.000

Giày Sandal Nữ Vento LULA Đen Ghi được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento LULA Nâu Be

Giày Sandal Nữ Vento LULA Nâu Be
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento LULA Nâu Be

Giày Sandal Nữ Vento LULA Nâu Be
365.000

Giày Sandal Nữ Vento LULA Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Đen Hồng

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Đen Hồng
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Đen Hồng

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Đen Hồng
365.000

Giày Sandal Vento OCEANIC Nữ được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Xanh Chàm

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Xanh Chàm
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Xanh Chàm

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Xanh Chàm
365.000

Giày Sandal Nữ Vento OCEANIC Xanh Chàm được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Đen

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Đen
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Đen

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Đen
365.000

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Ghi

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Ghi
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Ghi

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Ghi
365.000

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Ghi được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Nâu Be

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Nâu Be
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Nâu Be

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Nâu Be
365.000

Giày Sandal Nữ Vento VEGA II Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

365.000Mua ngay

Dòng sản phẩm Sandal nữ của Vento được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản. Sản phẩm được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 • Giày Sandal nữ của Vento được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với tính năng chống hôi chân đặc biệt.
 • Giày Sandal nữ được thiết kế thời trang, kiểu dáng đơn giản dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục.
 • Đế cao su nguyên chất 100% chống trơn trợt, mang êm chân.
 • Quai được thiết kế bằng da PU với đường may tinh tế chắc chắn.
 • Sản phẩm chính hãng thương hiệu Vento được in ở quai và dưới đế.
 • Kiểu dáng dược thay đổi liên tục phù hợp với phong cách hiện tại phù hợp cho mọi lứa tuổi.
 • Thích hợp để đi biển, đi học, dã ngoại, đi chơi và các hoạt động khác.
 • Sử dụng tốt trong điều kiện mưa, ẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Giặt với xà phòng trung tính
 • Không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
 • Khi sử dụng đi mưa nước, nên để khô rồi tiếp tục sử dụng.
 • Không để sản phẩm ẩm ướt trong thời gian dài.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày từ ngày nhận hàng nếu lỗi do nhà sản xuất.
 • Bảo hành miễn phí trong thời gian 90 ngày với các sản phẩm Online, tính từ ngày nhận hàng
 • Giao hàng nhanh toàn quốc