Dép Slide Quà Tặng

Grid List

Hiển thị 1–16 của 31 kết quả

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Đen Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Đen Đen
295.000

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Đen Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Đen Đen
295.000

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Đen Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Kaki Camo

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Kaki Camo
295.000

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Kaki Camo

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Kaki Camo
295.000

Dép Quai Ngang Nam Vento ZIPPER Kaki Camo được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Xanh Chàm

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Xanh Chàm
295.000

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Xanh Chàm

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Xanh Chàm
295.000

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Xanh Chàm được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Ghi Tro

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Ghi Tro
295.000

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Ghi Tro

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Ghi Tro
295.000

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Ghi Tro được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Be Tro

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Be Tro
295.000

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Be Tro

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Be Tro
295.000

Dép Quai Ngang Nữ Vento ZIPPER Be Tro được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

295.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento CHIBA Be Camo

Dép Quai Ngang Nam Vento CHIBA Be Camo
345.000

345.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento CHIBA Be Camo

Dép Quai Ngang Nam Vento CHIBA Be Camo
345.000

Dép Quai Ngang Nam Vento CHIBA Be Camo được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

345.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đen
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đỏ Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đỏ Đen
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Đỏ Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Trắng

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Trắng
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Lam

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Lam
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Lam được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Ngọc

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Ngọc
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DELTA Xanh Ngọc được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đen
195.000

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đen
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đỏ

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đỏ
195.000

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đỏ

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đỏ
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento DESU Đen Đỏ được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento SPECTRE Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento SPECTRE Đen
195.000

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nam Vento SPECTRE Đen

Dép Quai Ngang Nam Vento SPECTRE Đen
195.000

Dép Quai Ngang Nam Vento SPECTRE Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đen

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đen
195.000

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đỏ

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đỏ
195.000

Dép Quai Ngang Nữ Vento ASTRO II Đen Đỏ được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

195.000Mua ngay

Dòng sản phẩm dép slide của Vento được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản. Sản phẩm được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

MÔ TẢ SẢN PHẨM

  • Dép Slide của Vento được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với tính năng chống hôi chân đặc biệt.
  • Dép Slide Vento được thiết kế thời trang, kiểu dáng đơn giản dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục.
  • Đế cao su nguyên chất 100% chống trơn trợt, mang êm chân.
  • Quai được thiết kế bằng TPU bền bỉ và chắc chắn
  • Sản phẩm chính hãng thương hiệu Vento được in ở quai và dưới đế.
  • Kiểu dáng dược thay đổi liên tục phù hợp với phong cách hiện tại phù hợp cho mọi lứa tuổi.
  • Thích hợp để đi biển, đi học, dã ngoại, đi chơi và các hoạt động khác.
  • Sử dụng tốt trong điều kiện mưa, ẩm