Giày Sandal

Grid List

Hiển thị 1–16 của 59 kết quả

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Be Sẫm

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Be Sẫm
385.000

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Be Sẫm

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Be Sẫm
385.000

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Be Sẫm được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Đen Trắng
385.000

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Đen Trắng
385.000

Giày Sandal Nam Vento AVATAR Đen Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Đen Ghi

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Đen Ghi
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Đen Ghi

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Đen Ghi
395.000

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Đen Ghi được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Nâu Be
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Nâu Be
395.000

Giày Sandal Nam Vento CALDILAC Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian. Đến với giày sandal Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Đen Trắng
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Đen Trắng
395.000

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Đen Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Nâu Be
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Nâu Be
395.000

Giày Sandal Nam Vento CANNON 2.0 Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Đen Trắng
325.000

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Đen Trắng

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Đen Trắng
325.000

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Đen Trắng được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Nâu Be
325.000

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Nâu Be
325.000

Giày Sandal Nam Vento CAPELLA Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

325.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen
395.000

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Nâu Be
395.000

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Nâu Be
395.000

Giày Sandal Nam Vento DARIUS Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

395.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DAVION Đen Ghi

Giày Sandal Nam Vento DAVION Đen Ghi
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DAVION Đen Ghi

Giày Sandal Nam Vento DAVION Đen Ghi
365.000

Giày Sandal Nam Vento DAVION Đen Ghi được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DAVION Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento DAVION Nâu Be
365.000

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento DAVION Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento DAVION Nâu Be
365.000

Giày Sandal Nam Vento DAVION Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

365.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento SLARK Đen Be

Giày Sandal Nam Vento SLARK Đen Be
375.000

375.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento SLARK Đen Be

Giày Sandal Nam Vento SLARK Đen Be
375.000

Giày Sandal Nam Vento SLARK Đen Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

375.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento SLARK Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento SLARK Nâu Be
375.000

375.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento SLARK Nâu Be

Giày Sandal Nam Vento SLARK Nâu Be
375.000

Giày Sandal Nam Vento SLARK Nâu Be được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

375.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen
385.000

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen
385.000

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Ghi

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Ghi
385.000

385.000Mua ngay

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Ghi

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Ghi
385.000

Giày Sandal Nam Vento VEGA II Đen được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản và được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian.

385.000Mua ngay

Dòng sản phẩm Sandal của Vento được sản xuất trên dây chuyền khép kín của Nhật Bản. Sản phẩm được xuất khẩu đến trên 25 quốc gia trên thế giới. Đến với Vento, bạn sẽ được khoác trên mình một phong cách mới đầy trẻ trung, hợp thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ theo thời gian

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 • Giày Sandal của Vento được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với tính năng chống hôi chân đặc biệt.
 • Giày Sandal được thiết kế thời trang, kiểu dáng đơn giản dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục.
 • Đế cao su nguyên chất 100% chống trơn trợt, mang êm chân.
 • Quai được thiết kế bằng da PU với đường may tinh tế chắc chắn.
 • Sản phẩm chính hãng thương hiệu Vento được in ở quai và dưới đế.
 • Kiểu dáng dược thay đổi liên tục phù hợp với phong cách hiện tại phù hợp cho mọi lứa tuổi.
 • Thích hợp để đi biển, đi học, dã ngoại, đi chơi và các hoạt động khác.
 • Sử dụng tốt trong điều kiện mưa, ẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Giặt với xà phòng trung tính
 • Không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
 • Khi sử dụng đi mưa nước, nên để khô rồi tiếp tục sử dụng.
 • Không để sản phẩm ẩm ướt trong thời gian dài.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày từ ngày nhận hàng nếu lỗi do nhà sản xuất.
 • Bảo hành miễn phí trong thời gian 90 ngày với các sản phẩm Online, tính từ ngày nhận hàng
 • Giao hàng nhanh toàn quốc